För höga krav eller för låga ambitioner?

Det är dags att ta it-användarnas krav på allvar.

I dag är förståelse för digitala möjligheter en förutsättning för framgång och nyckeln till överlevnad. Det ställs allt högre krav på mobilitet och användarvänlighet. I denna nya verklighet måste it-chefen inspirera istället för att kontrollera. Vi kallar det inspirationsteknologi. Här presenterar vi insikter som kan guida dig genom den digitala transformationen och till bättre it-beslut.

Del 1

Ökande användarkrav

Dagens it-användare förväntar sig lättanvända och flexibla lösningar. Men hur höga krav har de rätt att ställa, utan att känna till riskerna och svårigheterna?

För att måla upp bilden av de krav, möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär för livet och arbetslivet har vi bland annat samarbetat med TNS Sifo sedan 2011. Senaste undersökningen heter It och hälsa och kommer släppas i sin helhet hösten 2015.

 • Tillgången ökar, mättnaden minskar

  I takt med att de tekniska lösningarna omkring oss blir fler och fler, ökar förväntningarna hos användarna. Kommer vi någonsin få nog?

 • Från IRL till AFK

  Tillgången till smart it på svenska arbetsplatser har ökat kraftigt. Vi är mer internetbaserade, trådlösa och mobila än någonsin förut. Tekniken har blivit en livsstil, både på jobbet och utanför. Begreppet IRL har fått ge plats för AFK (Away From Keyboard) och plötsligt är det som händer på nätet lika mycket livet som det som händer utanför. Kanske är det bara en tidsfråga innan båda dessa begrepp spelat ut sin roll helt?

  8 av 10 har tillgång till smart it på sin arbetsplats. 2011 var siffran 6 av 10.*

  * ”It & hälsa” 2011 respektive 2015, båda utförda av TNS Sifo på uppdrag av TDC. Med smart it avses här e-post i mobilen, videokonferens, nätverk på distans och webbmötesmöjligheter.

 • Bring Your Own Demands

  I dag förväntar vi oss att kunna arbeta lika effektivt utanför kontoret som på. Och paradoxalt nog verkar det vara så att ju mer teknik vi har tillgång till, desto mindre nöjda är vi. Är det så att de nya tekniska lösningarna inte levererar? Eller är det snarare så att vi tar med våra privata förväntningar in på kontoret?

  0 %

  50 % tycker inte att de kan jobba lika effektivt utanför kontoret som på.*

  * ”It & hälsa” 2015, utförd av TNS Sifo på uppdrag av TDC.

 • Oändliga förväntningar

  Kanske är det ändå inte så konstigt om användarna har en bild av att allt är möjligt. Frågan är snarare om de förstår hur stora möjligheterna är? It har länge ökat exponentiellt. Utvecklingen eskalerar alltså mer än vi kan ta in, eftersom vi oftast tänker linjärt. Ökningstakten kommer sannolikt att bestå – tills singularitet (oändlighet) uppnås.* Kommer användarnas förväntningar utvecklas lika explosionsartat?

  * Ray Kurzweil: A university for the coming singularity (TED Talks)

 • Begynnande teknikklyfta

  Helt naturligt är det så att de av användarna som vuxit upp med tekniken ställer högre krav på den – och sannolikt har större förståelse för den. Men är det bara en generationsfråga? Eller har vi sett början på en ny tids klassklyfta, där de som inte hänger med riskerar att halka efter på arbetsmarknaden? Det kan i så fall betyda att it framöver blir en allt viktigare fråga för HR att ta hänsyn till vid rekrytering.

  25–34-åringar ställer högre krav än de äldre när det gäller möjligheten att jobba på distans.*

  * ”It & hälsa” 2015, utförd av TNS Sifo på uppdrag av TDC.

 • Från maktfaktor till riskfaktor

  När användarna tar makten blir det allt svårare att garantera säkerheten. Vem har egentligen ansvaret?

 • Möjlighet – och hot

  BYOD, molnet och big data. Riskerar vi att tappa kontrollen över företagets information? Hur ska it-chefen kunna ansvara för vilka enheter som används inom företaget, var de befinner sig och vad de innehåller? Frågorna är många, men säkert är i alla fall att intrången och hoten ökar och att den uppkopplade tekniken och de som använder den är riskfaktorer.

  0 %

  53 % av företagen tillåter inte användarna att ta med egen it till jobbet. 11 % av dessa företag uppger att användarna gör det ändå.*

  * CIO Sweden’s Lägesrapport 2015.

 • Vadå säkerhet?

  I en global undersökning* konstaterades att unga medarbetare inte tar it-säkerhet på allvar. Undersökningen visade bland annat att fler än hälften tycker att det inte är ett personligt ansvar att skydda information på jobbdatorn, utan att det ligger på it-avdelningen. Är det dags att uppdatera tjänstebeskrivningarna på våra arbetsplatser?

  43 % av it-cheferna planerar att investera i it-säkerheten 2015.**

  * ”Kontorsrevolution” – Boman, Rasmussen och Jeansson 2012 (Kairos Future på uppdrag av TDC).
  ** CIO Sweden’s Lägesrapport 2015.

 • Den heliga policyn

  Nyligen åtalades en svensk man för nedladdning av program i strid med företagets policy. Att ha en tydlig policy är alltså en del av lösningen på säkerhetsproblematiken, men inte hela. Lika viktigt är att informera om den och se till att den följs. Medan vissa användare kommer tycka att det är ett nödvändigt ont, kommer andra tycka att det är skönt att veta vad som egentligen gäller.

  70 % känner till att företaget har en it-policy men har medvetet brutit mot den.*

  * ”Kontorsrevolution” – Boman, Rasmussen och Jeansson 2012 (Kairos Future på uppdrag av TDC).

 • It som employer branding

  För att tjäna användarna ska tekniken fungera som effektivisering och stressreducerare istället för det motsatta. It har blivit en employer branding-fråga.

 • En ny medarbetarförmån

  Egentid är hårdvaluta och kanske är det inte så konstigt att det blir allt viktigare att kunna jobba effektivt var som helst och när som helst, utan krångel. Enligt vår undersökning är välfungerande it-system den enskilt viktigaste faktorn för att trivas på jobbet. Är det dags att ta med it-frågan in i löneförhandlingen?

  86 % uppger att välfungerande, strulfria it-system är ganska viktigt eller mycket viktigt för att de ska vara nöjda med sitt jobb.*

  * ”It & hälsa” 2015, utförd av TNS Sifo på uppdrag av TDC.

 • Nyckeln till personlig framgång

  Vägen till värdefulla medarbetare går via molnet. Användare med tillgång till smart it upplever sig som mer effektiva och mer värdeskapande i arbetet. Allra störst är skillnaden i hur de upplever möjligheterna att nå sina personliga mål.

  0 %

  68 % av dem som har smart it upplever att de har bra förutsättningar att nå sina personliga mål.*

  * ”It & hälsa” 2015, utförd av TNS Sifo på uppdrag av TDC.

 • Dålig it, dålig stämning?

  Om bra it ökar prestationen har dålig it inte överraskande en motsatt effekt. Personer med dålig it på jobbet är mindre effektiva och trivs sämre. Faktum är att dåliga it-lösningar rentav kan skapa friktion på arbetsplatsen. Kommer bra it-lösningar att bli den nya teambuildingen?

  Medarbetare med dålig it är bara hälften så nöjda med sin arbetssituation som de med bra it.*

  * ”It & hälsa” 2015, utförd av TNS Sifo på uppdrag av TDC.

 • Konsten att välja bort jobbet

  Hur företagets it fungerar är inte bara en fråga om hur vi presterar och trivs på arbetet – utan också hur vi mår när vi faktiskt är lediga. Om vi är lediga. För med mer teknik och ökad tillgänglighet blir det allt svårare att dra en linje mellan arbete och fritid. Konsten för användarna blir följaktligen att ibland välja bort arbetet, trots att möjligheten att arbeta finns där alltid.

  62 % av dem som har dålig it tycker att krånglande teknik kan skapa irritation som sitter i även efter arbetsdagen.*

  * ”It & hälsa” 2015, utförd av TNS Sifo på uppdrag av TDC.