Inspiration och verktyg för en digital transformation

TDC har tagit initiativ till utbildningen ”Digital transformation” som ges av KTH Executive School och riktar sig till alla funktioner i ledningsgruppen. Syftet med utbildningen är att ge både offentliga och kommersiella verksamheter de verktyg som behövs för att kunna vara strategisk relevanta – idag liksom imorgon.

Del 4

Digital transformation

 • En utbildning från KTH Executive School

  ”Digital transformation” behandlar relevanta strategier, metoder och verktyg utifrån dagens it-situation. Under utbildningen får du ta del av inspirerande case och hjälp att flytta ditt perspektiv samt att kunna gå från ord till handling. Föredragshållare och workshopledare kommer från både näringslivet, offentlig sektor och den akademiska världen.

 • Ta reda på vart de digitala vindarna blåser

  Grunden för en hållbar samhällsutveckling är relevanta samhällsfunktioner som understödjer samtida och framtida behov och beteenden. Och för att Sverige ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt måste våra verksamheter ha koll på i vilken riktning de digitala vindarna blåser, så att varor och tjänster både efterfrågas och paketeras rätt. Under utbildningen ”Digital transformation” får du lära av framgångsrika exempel som kan inspirera till egen kursändring.

 • Lär dig tämja digitaliseringsmonstret

  Vare sig man vill eller inte påverkas alla branscher och organisationer av digitaliseringen, men att se möjligheterna istället för hoten är ett aktivt val. Utbildningen ”Digital transformation” lär dig att tämja digitaliseringsmonstret genom att fokusera på möjligheterna. Med dig hem får du en rad relevanta exempel från verksamheter som påminner om din.

 • Staka ut din digitala kurs

  It är inte längre en fråga som är isolerad till enbart it-chefen, utan bör involvera hela ledningsgruppen. Även nyckelfunktioner som VD, HR- och marknadschef behöver förstå sin roll i den digitala transformationen för att kunna säkra verksamhetens, och sin egen, utveckling. Utbildningen ”Digital transformation” placerar dig som individ vid det digitala rodret och ger samtidigt ledningsgruppen som helhet möjlighet till både utblick och insikt.